Ako sa to nainštaluje a uvedie do prevádzky?

Rozhodujú Vaše potreby a dispozície a vlastnosti objektu a miesta. Chladiacu jednotku ponúkame v niekoľkých verziách, aby dokázala vyhovieť komukoľvek. Evaporačné jednotky ADRIAN-AIR® EV je možné inštalovať na strechu, na bočnú stenu haly alebo „na zem“.

 

Pri montáži sa využívajú jednoduché konštrukcie a konzoly. Ich výber a návrh závisí od statických možností objektu. Rozhodujúce je aj to, kam treba chlad reálne doviesť. Úlohou návrhu a realizácie by malo byť zvolenie čo najkratšej cesty, medzi evaporačnou jednotkou a ochladzovaným miestom.

 

Evaporačná jednotka je najčastejšie pripojená na vzduchotechnický rozvod, ktorý distribuje chladný vzduch na požadované pracoviská. V prípade celoplošného chladenia, alebo menších priestorov, je možné použiť jednoduchú fúkaciu mriežku hneď za hranicou konštrukcie alebo steny bez ďalšieho pripájania vzduchotechniky.

Na rozdiel od štandardnej klimatizácie, naša jednotka nevyužíva kompresorovú techniku či špeciálne chladiace zmesi. Účasť špecialistu pre manipuláciu s týmito vecami preto nie je nutná a šetria sa tak náklady inštalácie ako aj prevádzky a pravidelných kontrol a revízií.

Po osadení jednotky na požadované miesto je potrebné priviesť už iba elektrické napájanie 230 V a prívod úžitkovej vody. Následne je jednotka pripravená na spustenie.

Uložiť odkaz do záložiek.