Čo sa nesmie robiť? Nie je to škodlivé pre zdravie?

Voda musí byť čistá. Najčastejšie sa používa štandardná voda z vodovodu alebo iného dostupného zdroja s tým, že jej tlak by mal byť vyšší ako 1,0 kg/cm. Znečistená voda znamená znečistené zariadenie. To sa rýchlo prejaví tým, že objem fúkaného vzduchu sa zníži, resp. fúkaný vzduch začne zapáchať.

Čistite papierové steny pravidelne, aby ste maximalizovali chladiaci účinok. Nepoužívajte vodu s teplotou nad 40 °C a čistenie pod tlakom. V prípade výrazného zanesenia prachom alebo špinou, použite jemnú kefu.

Presná špecifikácia vzduchotechniky musí zodpovedať požiadavkám na rýchlosť fúkaného vzduchu. Maximálna dĺžka vzduchotechnického rozvodu nesmie presiahnuť  20 m. Vyvarujte sa tlakových strát a snažte sa tvoriť jednoduché a rovné línie rozvodov. Voľte vždy najkratšiu cestu medzi zdrojom chladenia a ochladzovaným priestorom. Doporučujeme pripojenie vzduchotechnického rozvodu k zariadeniu pomocou antivibračnej príruby.

V zime vypustite vodu zo systému, aby ste predišli zamrznutiu a poškodeniu jednotky resp. vzniku baktérií a rias. Doporučujeme celú jednotku prikryť a chrániť pred mrazom a snehom.

Uložiť odkaz do záložiek.