Môže sa to pokaziť? – Údržba, servis, ND.

Konštrukcia jednotky je navrhnutá s dôrazom na spoľahlivosť a minimalizovanie možných porúch. Použité materiály sú trvácne a určené na znášanie vonkajších klimatických podmienok. Povrchové zmeny spôsobené intenzívnym slnečným žiarením sa môžu logicky objaviť, ale v žiadnom prípade sa nejedná o poruchu a nemajú vplyv na funkčnosť a životnosť zariadenia. Prirodzenému opotrebeniu podliehajú steny a filtre. Z dôvodu ich zvlhčovania a sušenia, prípadne čistenia časom dôjde k potrebe vymeniť ich. Ide o spotrebný materiál a naše obchodné oddelenie Vám na vyžiadanie pripraví zaujímavú ponuku na ich dodávku alebo výmenu.

Pre zabezpečenie dlhej životnosti jednotiek je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu, ktorá pozostáva z nasledujúcich úkonov:

  • Čistenie filtrov a stien od nečistôt nasávaných z vonkajšieho prostredia. V prípade výrazného zanesenia prachom alebo špinou, použite jemnú kefu. Doporučujeme čistenie vykonať raz mesačne.
  • Používanie funkcie automatického čistenia vody. Všetky zariadenia majú funkciu automatického čistenia, ktoré sa spína po 8 hodinách akumulovanej prevádzky pod napätím.
  • Pokyny a nastavenia nájdete v priloženej dokumentácii.

Pokiaľ by sa napriek tomu vyskytla porucha na zariadení, je možné využiť služby nášho servisného oddelenia, ktoré Vám zabezpečí opravu v čo najkratšom čase.

Uložiť odkaz do záložiek.