Príklad:

Objekt – výrobná prevádzka, plocha 500 m2, výška 4 m, úroveň izolácie – stredná.

Návrh evaporačných jednotiek: 8 ks s maximálnym prietokom vzduchu 18000 m3/h/ks – celková spotreba 12 kWh

Návrh klimatizačných jednotiek: 16 ks s chladiacim výkonom 12 kW/ks – celková spotreba 61 kWh

Ďalšie úspory

  • k inštalácii nie je potrebná profesia chladiara
  • žiadna finančne náročná technológia kompresorov a chladiacich zmesí
  • minimálne náklady na údržbu a čistenie
  • žiadne revízie, likvidácia nebezpečných zmesí, výmena náplní, opravy technológie a pod.
Uložiť odkaz do záložiek.